Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechniki Wrocławskiej

przy współpracy

Instytutu Transportu Samochodowego
w Warszawie

i

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
w Krakowie

pod honorowym patronatem

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

oraz

JM Rektora Politechniki Wrocławskiej
prof. Cezarego Madryasa

organizuje

 VI POLSKI RAJD EKOLOGICZNY   

Z KONFERENCJĄ NAUKOWĄ VEHICLES OF THE FUTURE

w dniach 01.05 – 06.05.2019 r.

na trasie

Wrocław – Kamieniec Podolski – Warszawa

 


Materiały tegorocznej edycji

Komunikat nr 1

Regulamin

Plakat

Ulotka

Komunikat nr 2

logo

 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematyką pojazdów przyszłości i kierunków rozwoju motoryzacji, a także podtrzymując dotychczasowe doświadczenia ubiegłych edycji

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI edycji Rajdokonferencji

Rajdokonferencja, organizowana w dniach 1–6 maja 2019 r. jest syntezą publicznej prezentacji efektów pracy twórczej, wymiany myśli studentów, hobbystów i doświadczonych naukowców oraz kształtowania postaw patriotycznych. Realizowana jest w formie pokazu alternatywnych konstrukcji pojazdów, klasycznej konferencji naukowej, promowania postaw obywatelskich oraz rajdu śladami wybitnych Rodaków i świętych miejsc dla każdego Polaka.
Prototypowe konstrukcje pojazdów mechanicznych zostaną zaprezentowane na Wrocławskim Rynku, a pojazdy użytkowe (motocykle i samochody) z napędami proekologicznymi  na trasie: Wrocław – Oława   – Namysłów – Mokra k. Częstochowy – Jasna Góra Zwycięstwa – Kraków – Lwów – Kamieniec Podolski – Okopy św. Trójcy –  Chocim – Kuryłówka k. Chmielnika – Tarnopol – Huta Pieniacka – Olesko – Lublin – Warszawa.

Motto  Rajdokonferencji:

     “Kocham Polskę i Ty Ją kochaj”

Hasło tegorocznej edycji:

     “Pamięć o przeszłości w stuleciu odzyskiwania niepodległości wyzwaniem do obrony i rozkwitu Rzeczypospolitej”

 

               Tegoroczna edycja organizowana jest w okresie obchodów 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-nej rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego oraz 80-tej rocznicy wojny obronnej z dwoma agresorami w 1939 r., 75-tej rocznicy Bitwy o Monte Cassino, a także w 450-tą rocznicę Unii Lubelskiej i 360-tą rocznicę zawiązania Unii Trojga Narodów (Korony, Litwy i Rusi) zwieńczonej zwycięską bitwą pod Konotopem. Tak więc Rajdokonferencja obejmie uroczystości upamiętniające te historyczne wydarzenia. Uczestnicy złożą hołd twórcom niepodległości Polski m.in. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, na Wawelu w Krakowie, Cmentarzu Orląt we Lwowie, a także w Kuryłówce – miejscu narodzin Ignacego J. Paderewskiego.
Nastąpi również upamiętnienie bohaterów m.in. przed Pomnikiem 100-lecia Niepodległej w Oławie, pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich we Wrocławiu i we Lwowie (Wzgórza Wuleckie), Dębem Pamięci w Namysłowie, Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, pomnikiem bohaterów bitwy pod Mokrą, pod Chocimiem, w Okopach Św. Trójcy i w miejscu kaźni Polaków w Hucie Pieniackiej, w Podkamieniu, a także spotkanie z Polakami mieszkającymi na Kresach m.in. we Lwowie, Tarnopolu, Kamieńcu Podolskim, Strusowie, Zaścianoczu, Trembowli, Chmielniku i Olesku.

Uczestnikami konferencji są przede wszystkim młodzi naukowcy, studenci i doktoranci, którzy swoją działalność naukową koncentrują wokół zagadnień związanych z konstrukcją i energetyką pojazdów, w tym  „pojazdów przyszłości”, a także wszyscy Ci nie związani z uczelniami (motocykliści i kierowcy pojazdów użytkowych), którym leży na sercu troska o dobro Rzeczypospolitej.

Aktywny udział Państwa w VI Polskim Rajdzie Ekologicznym z Konferencją Naukową „Vehicles of The Future” w dowolnej formie – będzie dla nas zaszczytem.

 


VI edycję Rajdokonferencji wspierają:

Partner Honorowy VI Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową “Vehicles of the Future”

oraz

            

 


4 lipca 2018 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy kaźni profesorów lwowskich. Uczestnicy Rajdokonferencji uczcili pamięć bohaterów poprzez złożenie okolicznościowego wieńca oraz zniczy.

 


Materiały z poprzednich edycji

V Edycja Polskiego Rajdu Ekologicznego
z Konferencją Naukową “Vehicles of the Future” za nami!

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z zeszłorocznej edycji:

Sprawozdanie z V PRE